NÄSTA AUKTION

Lördag 13 oktober kl 10.00
Visning fredag 12/10 17-19 samt auktionsdagen från kl 8.30

Bilder kommer samma vecka som auktionen
efterhand som vi plockar fram det som ska säljas