Nästa auktion 21/4 kl 11.00

GLASAUKTION2018

Över 400 utrop med konst, konstglas och keramik

Bilder kommer när fotograferingen är klar.
Katalogen kommer endast att finnas här på hemsidan och Facebook.