NÄSTA AUKTION

LÖRDAG 9 JUNI KL 10.00

Visning fredag 8 juni kl 17-19 samt frå kl 8.30 auktionsdagen